Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja


Pionierzy przygotowują przeprawę

Poniższy tekst zamieszczony został w wydanej w 1939 r. książce opisującej hipotetyczne działania - fikcyjnej - 37. Dywizji Piechoty., podczas - o ironio - fikcyjnej wojny. Fragment opisuje rozpoznanie przeprawy przez Pionierów.

Przez całe popołudnie przez przedpole i nad brzegiem rzeki przemykały się oddziały rozpoznawcze piechoty. Wraz z nimi są oddziały zwiadu Pionierów. Ich celem jest jak najdokładniej rozpoznać warunki przeprawy.
Każdy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Jaki jest rodzaj brzegu? Twardy, piaszczysty, kamienisty albo zupełnie błotnisty? Czy własny brzeg opada stromo do rzeki? Gdzie przy rzece biegną drogi? Jakie kryjówki są do dyspozycji przy przygotowywaniu oddziałów i sprzętu przeprawowego? Czy własny brzeg jest ogólnie wyższy niż ten zajęty przez wroga? Gdzie znajdują się osłonięte drogi, po których można zbliżyć się do rzeki, dla jakich pojazdów są one przejezdne? Jak szerokie i głębokie jest koryto w poszczególnych punktach? Jaką prędkość ma nurt? Czy znajdują się może gdzieś brody, którymi może przejść piechota? Czy są jeszcze zdatne do użytku mosty, albo gdzie znajdują się te zniszczone? Czy zniszczone można naprawić?
Nieskończona jest liczba pytań, które należy wyjaśnić. Na każde jedno trzeba uzyskać dokładną odpowiedź. Do tego przeciwległy brzeg zajęty jest przez wroga. Każde nieuważne zachowanie ściąga wrogi ogień i przynieść może śmierć. Bardzo żmudne jest więc rozpoznanie takiej przeprawy. Potrzebne są do tego liczne oddziały rozpoznawcze. Dobry rzut okiem, bezbłędne spojrzenie w celu określenia rodzaju terenu i wyostrzony zmysł pioniersko-techniczny to przesłanki użytecznych wyników rozpoznania. Ale saperzy są przyzwyczajeni do wypełniania trudnych zadań Rozpoznają aż do zapadnięcia nocy. Jeszcze w ciemnościach na wodzie dokonywane są ostatnie pomiary. Po tym jednak dowódca Pionier-Bataillonu ma nienaganny obraz ogólnych warunków przeprawy i może ostatecznie dać dowódcy dywizji rady do przeprowadzenia zadania przekroczenia rzeki. Teraz piechocie mogą być wydane pojedyncze wskazówki dotyczące przeprawy łodziami gumowymi. Kolumna mostowa batalionu saperów jeszcze w ciemności może przewieźć, rozpoznanymi i oznaczonymi drogami, swój sprzęt na miejsce przygotowań. Teraz można też określić, w jakich miejscach, po udanym pierwszym przekroczeniu rzeki ma przebiegać budowa promów do przeprawy pojazdów piechoty, dział itp. Można też określić miejsca, w których później powinny być zbudowane mosty.
Rozpoznanie dostarczyło dobrych danych do przekroczenia rzeki.

źródło: "Die 37. Division greift an", Major des Generalstabes im Oberkommando der Wehrmacht Hasso von Wedel, Verlag Breitkopf & Härtel, Lipsk 1939
tłumaczenie: Hainrich

Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3