Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
Taktyka Pionierów podczas walk we Włoszech

(fragment amerykańskiego biuletynu wywiadowczego)


Pionier przygotowuje materiały wybuchowe.
"Na opuszczanych terenach obiekty mające znaczenie wojskowe są trwale niszczone. Tutaj nasi pionierzy przygotowali specjalną "mieszankę wybuchową". Składa się z pocisków artyleryjskich, min talerzowych i innych materiałów wybuchowych" - die Wehrmacht, 19 lipca 1944 r. Widoczna mina to mina talerzowa Tellermine 43 Pilz. Między pociskami 200 gramowe kostki trotylu Sprengkörper 28.

(...) Jak już wcześniej donosił "Intelligence Bulletin", niemieckie pola minowe we Włoszech zakładane są bez określonych wzorów. Częste są miny rozrzucone. Rośnie liczba rozlokowanych min przeciwpiechotnych i użycie min drewnianych.

Dobrze wykorzystując znajomość terenu Niemcy lokują miny i miny-pułapki w miejscach spodziewanego przejścia lub obozowania atakujących. Miny i miny-pułapki znajduje się na plażach, wyjściach z plaż, w miastach i wsiach, na drogach i torowiskach, objazdach wokół miejsc niszczeń, poboczach, w ziemi wyrzuconej z lejów, pod śladami pojazdów, znajduje się je także koło strumieni i wzdłuż brzegów rzek, szczególnie po niemieckiej stronie i w pobliżu dogodnych przejść. Miny przeciwpiechotne znajduje się wzdłuż żywopłotów i murów, a różne typy min-pułapek znajduje się w stogach siana, wąwozach, winnicach, na pagórkach, tarasach i w dolinach.

Napotkano wiele rodzajów min, w tym: miny talerzowe (Tellermine) wszystkich typów, S-Mine, Schumine, miny drewniane (Holzmine), betonowe i improwizowane.

Ruiny miejscowości Cassala, Włochy 1944 r.
Ruiny miejscowości Cassala, Włochy 1944 r.

Natura terenu umożliwia Niemcom przygotowanie wielu niszczeń/wysadzeń, które są ważnym elementem akcji opóźniających, przeprowadzanych z wielką dokładnością. Przepusty i mosty zostały doszczętnie zniszczone. Drogi i dogodne objazdy zostały usiane lejami, zablokowane zasiekami na wsiach i gruzami budynków w miastach i wsiach. Wysadzono tory kolejowe i przecinano podkłady. Gruzy pozostawione w celu utrudnienia ruchu są często zaminowane. W okresach kiedy front jest stosunkowo spokojny, niemieckie jednostki saperskie przygotowują niszczenia na tyłach. Po wycofaniu się miejsca wysadzeń Niemcy pokrywają ogniem strzelców wyborowych, karabinów maszynowych i dział samobieżnych. (...)
tłumaczenie: Ursus
źródłó: www.lonesentry.comWśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3