Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
1   2   3

Atak na strzelnice. Pionierzy wyposażeni są w ładunki, prawdopodobnie 10 kg oraz granat trzonkowy M24 podczas ćwiczenia ataku na strzelnice. Saper po lewej ma na biodrze słabo widoczną ze względu na retusz zdjęcia wykonaną z worków torbę na granaty.
Assault on embrasures. Engineers equipped with explosive charges, propably 10 kilogram ones and a stick granate M24 during field exercises. The one on the left carries a granate bag which is hard to be seen due to retouch.
Polska 1939 Ukryci za nasypem saperzy obserwują przedpole. Widoczny pokrowiec na topór (Pionieraxt), trzonek przypięty trokiem do pagonu.
Poland 1939 Engineers hidden behind embankment observing approaches. Axe (Pionieraxt) cover and handle can be easily seen.
Usuwanie przeszkody przy użyciu piły motorowej obsługiwanej przez dwie osoby. Zdjęcie z kampanii w Polsce, 1939 r. Na pierwszym planie widoczny, wbity w pień topór saperski.
Removing obstacles using chain saw operated by two soldiers. Picture taken in 1939 in Poland. On the foreground an axe stuck into tree stump.
Mittlerer Flammenwerfer Średni miotacz płomieni, obsługiwany przez dwie osoby. Prawdopodobnie kampania w Norwegii.
Mittlerer Flammenwerfer - Middle flamethrower operated by two soldiers. Taken probably in Norway.
Eben Emael Walka o fort Eben Emael. Trzy fotografie pochodzące z filmu "Etscheidende Stunden". Ukazują przeprawę przez kanał Alberta oraz użycie miotacza płomieni przeciw fortyfikacjom. Historię udziału Pionier-Bataillon 51. w szturmie na Eben Emael można przeczytać tutaj.
Eben Emael. Fightings for Eben Emael fortress. Three photographs from the film "Etscheidende Stunden" showing the crossing of Albert's Canal and the use of flamethrower in combat against fortifications.
Ćwiczenia z Mittlerer Flammenwerfer Zdjęcie wykonane podczas ćwiczeń ze średnim (waga około 100 kg) miotaczem Mittlerer Flammenwerfer. Dwuosobowa obsługa nosi ochronne kombinezony z grubej barwionej na zielono skóry.
Field exercises with Mittlerer Flammenwerfer weighing circa 100 kilograms. Both operating soldiers carry protective overalls made of thick lether dyed green.
Przeprawa na lekkim pontonie Trzy fotografie wykonane w Holandii w 1940 r. Widoczne ciekawe maskowanie hełmów, karabin maszynowy MG 34.
River crossing on a light pontoon. Three photographs taken in 1940 in Holand. Interesting helmet camouflage and MG 34 machine gun are clearly visible.
Pioniere voran! Saperzy (w tym jeden z miotaczem ognia Flammenwerfer 34/35, ważącym ponad 35 kg) przechodzą przez wysadzony most na jednym z holenderskich bądź belgijskich kanałów podczas kampanii 1940 r. Zdjęcie często opisywane jest w publikacjach jako zdjęcie saperów 7. Dywizji Pancernej.
Pioniere voran! Engineers climbing a destroyed bridge over one of Belgian or Dutch canals in 1940. One of them is carrying Flammenwerfer 34/35 weighing over 35 kilograms. This photo is often described in publications as a photo of 7. Panzerdivision engineers.
Krótkie nożyce Przecinanie zasieków przy użyciu standardowych krótkich nożyc saperskich. Widoczny granat M24 i brak innego ekwipunku.
Short wire cutters. Cutting barbed wire using short type of wire cutters. The only equipment is the stick granate.
Żołnierz z Flammenwerfer 34/35 oczekuje na atak. Fotografia z kampanii we Francji w 1940 r. Dobrze widoczny wykonany ze spawanych rurek stelaż nośny butli miotacza.
Soldier with Flammenwerfer 34/35 waiting for order. Taken in 1940 in France. Carrying frame made of welded tubes can be easily seen.
Flammenwerfer 34/35 w akcji przeciwko betonowym fortyfikacjom francuskim, 1940 r.
Flammenwerfer 34/35 in combat against French concrete fortifications, 1940.
Przeprawa Żołnierze jednostki saperskiej (widoczne oznaczenie "PiBtl" na skrzynce telefonu niesionego przez jednego z żołnierzy w szeregu) przechodzą po prowizorycznej przeprawie zbudowanej na dmuchanych pontonach w miejscu wysadzonego mostu. Widoczne długie drabiny saperskie.
Canal crossing. Engineers ("PiBtl" mark on telephone box carried by one of the soldiers in row) crossing on temporary construction replacing a destroyed bridge. Long Pionieer ladders can be easily seen.
1   2   3
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3