Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
1   2   3

Ćwiczenia saperskie 6 fotografii z ćwiczeń pokonywania zasieków i zdobywania obiektów umocnionych. Widoczny miotacz płomieni Flammenwerfer 34/35.
Field exercises 6 photographs showing Enginners exercising clearing obstacles and attacks on fortifications. Notice the Flammenwerfer 34/35 flamethrower.
Flammenwerfer 34/35
Pioniere voran! Fotografia z Kampanii Francuskiej 1940 r. Pośrodku widoczny żołnierz z Flammenwerfer 34/35, po lewej wyposażony w pistolet sygnałowy 2,7 Leuchtpistole 38. Uwagę zwraca nietypowe mocowanie ekwipunku - celt i menażek.
Pioniere voran! Photograph taken in 1940 in France. Soldier on the left with a signal pistol (2,7 Leuchtpistole), the one in centre with Flammenwerfer 34/35. Notice unusual manner of fitting extra equipment - tent sections and mess kits.
Przed przeprawą Trzy fotografie z walk z Brytyjskim Korpusem Ekspedycyjnym wykonane podczas kampanii w 1940 r. Na pierwszej fotografii widoczna sekcja ręcznego karabinu maszynowego.
Shortly before river crossing. 3 photographs from 1940, France. Fightings against the BEF. MG team on the first picture.
Dobrze widoczne mocowanie trzonków łopat i toporów do Schulterklappen przy pomocy troków. W tle - jak głosi podpis pod zdjęciem - spokojnie pasą sie konie porzucone przez Brytyjczyków. Widoczne także taśmy na maskowanie na hełmach Pionierów.
Notice the fitting of axe and spade handle to shoulderstraps. In the background, as the original description says, horses left by the British pasturing freely. Notice also the straps on the helments used for camouflage.
Dunierka 1940 Pionierzy podczas usuwania zniszczeń w Dunkierce. Widoczne robocze drelichy.
Dunkerque 1940. Engineers clearing obstacles in Dunkerque. Notice the drill HBT work clothes.
Vorwaerts! Saperzy wyposażeni w miotacz płomieni Flammenwerfer 34/35 i piłę saperską w ataku.
Vorwaerts! Engineers equipped with Flammenwerfer 34/35 and a handsaw attacking.
Pionierzy gotowi do szturmu oczekują w umocnionej faszyną transzeji. Widoczny ładunek zespolony 3 kg oraz ładunki do niszczenia zasieków. Dowódca uzbrojony w pistolet P-08. Fotografia opisana jest jako pochodzaca z działań podcza przeprawy przez Górny Ren (Kampania 1940 r.), mogą to jednak być ćwiczenia.
Engineers ready to assault waiting in trenches. Notice the 3 kilograms charge and obstacle destroying charges. The commander equipped with P-08 pistol. Originally this picture is described as taken during the operation of crossing Upper Rhine (1940) but this could be also field exercises.
Sturmboot Łódź szturmowa Sturmboot podczas przeprawy przez Górny Ren. Francja 1940 r.
Sturmboot Assault boat during crossing of Upper Rhine. France 1940
Aachen 40 Przy użyciu wykrywacza min Aachen 40 (Akwizgran 40) żołnierz niemiecki poszukuje min. Kampania na bałkanach, 1941 r.
Aachen 40. German soldier looking for mines using Aachen 40 mine detector. Campaign in the Balkans, 1941.
Übung spart Blut! Trzy fotografie przedstawiające ćwiczenia w Grecji, 1942 r. Na drugiej fotografii widoczny żołnierz że świecą dymną wz. 39, na trzeciej z ładunkiem do niszczenia zasieków oraz pokrowcem na nożyce saperskie.
Übung spart Blut! 3 photographs presenting field exercises in Greece, 1942. In the second picture a soldier holding Nebelkeryen M39 smoke candle, in the third charges used for destroying obstacles and a wire cutters cover.
Przekraczanie Prutu 22 czerwca 1941 r. Widoczne ciekawe, dość rzadko stosowane rozwiązanie - Zeltbahny zrolowane i noszone przez ramię.
Crossing of Pruth River on 22nd June 1941. Notice the extraordinary way of carrying Zelthahn.
Zajmowanie mostu Pionierzy zajmują most kolejowy w Rosji. Żołnierz po lewej przecina nożycami kable do elektrycznego zdetonowania ładunków.
Enginners taking a railway bridge in Russia. The one on the extreme right cutting firing leads.
1   2   3
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3