Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
1   2   3

Niemieccy Pionierzy na ugaszonym wcześniej drewnianym moście uchwyconym na początku operacji Barbarossa. Żołnierz na pierwszym planie trzyma piłę "moja-twoja".
German engineers on na wooden bridge captured at the beginning of the operation Barbasossa. Notice the saw on the foreground.
W poszukiwaniu min Niezwykle rzadka fotografia ukazująca plecaki i torby szturmowe wprowadzone na początku 1941 r. Rosja, czerwiec 1941 r. Niemieccy saperzy poszukują min przy użyciu macek saperskich.
Searching for mines. Extremely rare photograph on which assault backpacks and sidebags introduced in early 1941 can be seen. Russia, June 1941.
Przed schronem linii Stalina Fotografia wykonana po zdobyciu schronu. Szturm na ten schron był tematem reportażu w kronice filmowej Wochenschau. Żołnierz na pierwszym planie nosi improwizowane z worków torby na granaty ręczne. Żołnierz po lewej wyposażony jest w łopatę.
In front of a Stalin's Line pillbox. Photograph taken after capture of the bunker which was reported by Wochenschau film chronicle. Notice the provisionally made granate bag carried by the soldier on the foreground. The one on the left carries a spade attached to his back.
Saperzy ruszają do szturmu przeciw fortyfikacjom. Wyposażeni są w ładunki przedłużone na tyczkach oraz w podłużne wiązki ładunków 200 gram służące do wysadzania zasieków.
Engineers storming fortifications. Equipped with pole charges and bundles of 200 gramm charges used for demolishing wire obstacles.
Ćwiczenia na Krymie 6 fotografii opisanych w niemieckiej gazecie jako fotografie pochodzące z ćwiczeń saperów na zdobytym Krymie. Miotacz płomieni widoczny na zdjęciach to Flammenwerfer 35.
Field exercies on the Crimean Peninsula. 6 photographs from a German newspaper, as the description says, showing field exercies on Crimean Peninsula. Soldiers equipped with Flammenwerfer 35 flame thrower.
Odpoczynek Niemieccy saperzy odpoczywają po walce podczas kampanii w Rosji.
Resting. German Enginners resting after a fight. Campaign in Russia.
Przez step Kampania w Rosji. Widoczny pokrowiec na nożyce saperskie u sapera po lewej, oraz piła saperska na pasie sapera po prawej.
Through the steppe. Campaign in Russia. Notice the wire cutters cover carried by the soldier on the left, and handsaw carried by the other.
Pionierzy Waffen-SS Dobrze widoczne szczegóły linek pontonu.
Engineers of the Waffen SS. Pontoon construction details are clearily visible.
Po walce Żołnierz wyposażony w miotacz płomieni Flammenwerfer 40 odpala papierosa koledze. Widoczna odzież ochronna strzelca miotacza wykonana ze skóry oraz błotny kamuflaż na hełmach.
After a battle. Soldier equipped with Flammenwerfer 40 and his mate lighting up a cigarette. Notice the leather protective clothing and mud camouflage on the helmet.
Młot pneumatyczny Saperzy Afrika Korps wyposażeni w młot pneumatyczny i maski przeciwpyłowe.
Pneumatic hammer. Enginners of the Arfika Korps equipped with pneumaic hammer and dust masks.
Flammenwerfer im Einsatz Trzy fotografie z ćwiczeń z użyciem miotaczy płomieni. Miotacz na trzeciej z nich to Flammenwerfer 35.
Flammenwerfer im Einsatz. Field exercises with the use of flame throwers. Flammenwerfer 35 model on the third picture.
Obergefreiter z dwoma minami przeciwpancernymi.
Obergefreiter with two anti-tank mines.
Stockmine Saper zakłada minę betonową Stockmine.
Stockmine. Enginner laying "Stockmine" concrete mine.
Breslau 1945 Wrocław 1945 r. Saperzy niemieccy przygotowują dom do obrony, wykonując w jego ścianie strzelnicę.
Breslau 1945. German engineers preparing an embrasure in a wall of a house.
1   2   3
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3