Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja


Heinz Guderian: rola pionierów w walce oddziałów pancernych


Tak Heinz Guderian widział rolę pionierów we wsparciu oddziałów pancernych w swej książce "Oddziały pancerne i ich współpraca z innymi brońmi", wydanej po raz pierwszy w 1937 r.:

"Rola pionierów — jako pomocników oddziałów pancernych — jest równie istotna w ataku jak i w obronie. Jest też dziedziną nową, zwłaszcza jeżeli chodzi o pokonywanie cieków wodnych, terenów bagnistych czy z miękkim podłożem, usuwanie przeszkód, szczególnie min. Mniejsze prace tego typu mogą wprawdzie być wykonywane przez pionierów z organicznych oddziałów pionierów (Truppenpioniere), większe przeszkody wymagają jednak zwykle skierowania do akcji zwartych, specjalnie wyszkolonych i wyposażonych w potrzebne maszyny jednostek pionierów.
W wielu krajach pokonywanie cieków wodnych, których głębokość wyklucza pokonanie w bród, starano się rozwiązać poprzez zastosowanie czołgów pływających; szereg godnych uwagi sukcesów osiągnięto zwłaszcza w Anglii i Rosji. Można się liczyć z tym, że w przyszłości pojawią się czołgi pływające, które znajdą zastosowanie do celów rozpoznawczych i tworzenia przyczółków. Pod ich osłoną przebiegała będzie następnie przeprawa innych czołgów lub budowa mostów.
Sprzęt przeprawowy i mostowy — wobec ciężarów, jakie musi być zdolny unieść — wymaga szczególnej nośności; przy mostach, które przeznaczone są tylko dla jednostek pancernych można jednak zrezygnować z pełnego poszycia mostu. Szczególnego wyszkolenia wymaga rozpoznawanie i usuwanie zapór, zwłaszcza zapór minowych, które znacznie ograniczyć mogą zakres użycia oddziałów pancernych.

Działania pionierów we współpracy z czołgami przebiegać muszą zwykle w wielkim pośpiechu i w obliczu wroga. Pionierzy mogą więc dostać się do swoich miejsc pracy i przeprowadzać czynności tylko pod osłoną czołgów. Różne kraje, szczególnie Anglia, wyposażyły już swoje przeznaczone do współpracy z czołgami jednostki saperów w czołgi mostowe oraz do poszukiwania min. W Anglii używano do tego celu ciężkiego czołgu Mark V.

W walce o umocnione pozycje polowe przed pionierami stają nowe zadania. Czołgi zawdzięczają — jak wiadomo — swoje narodziny podczas ostatniej wojny faktowi, że inne bronie nie były w stanie zdobyć umocnień polowych — w odpowiednim czasie i przy znośnych stratach. Szczególna zdatność czołgów do tego celu opiera się na zdolności przekraczania zapór z drutu kolczastego i rowów, bez konieczności poprzedzania ataku długim ostrzałem artylerii i miotaczy min. Warunkiem powodzenia ataku pancernego na umocnienia polowe jest to, by rozmiar i trwałość przeszkód nie przekraczały osiągów czołgów. Te osiągi przy ciężkich i średnich czołgach są jednak znaczne. [...]
Jeżeli możliwości czołgów okażą się wobec przeszkód które należy pokonać niewystarczające, do akcji wkraczają pionierzy ze swoimi umiejętnościami; często posługuje się też nimi zapobiegawczo. W czasie wojny (pierwszej - przyp. tłum.) do usuwania zapór z drutu kolczastego konstruowano specjalne kotwice. Często trzeba przeprowadzać wysadzania i prace ziemne, aby uczynić przeszkody przejezdnymi albo znów wprawić w ruch pojazdy, które utknęły.

Wszystkie te zadania wymagają szczególnego wyszkolenia — wielokrotnie przekraczającego dotychczasowy zakres służby pionierów. Udanej współpracy jednostek pancernych i saperskich należy więc oczekiwać głównie od oddziałów pionierów, które zapoznane są z cechami jednostek pancernych i wyposażone w niezbędny ekwipunek. Niezależnie od tego wymagania, pionierzy armii lądowej będą musieli nastawić się nie tylko na obronę czołgów, ale także na współpracę z nimi w ataku."

źródło: Heinz Guderian. Die Panzertruppen und ihr Zusammenwirken mit den anderen Waffen. Verlag E.S. Mittler u. Sohn, Berlin 1943 r., str 43-45, tłum. HainrichWśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...
3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3