Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja
Poniżej prezentujemy koloryzowane w epoce fotografie Pionierów z albumu "Die deutsche Wehrmacht". Podpisy są tłumaczeniami podpisów oryginalnych. Album ukazał się na około 2 lata przed wybuchem drugiej wojny światowej, stąd duża część zdjęć z manewrów i ćwiczeń ukazuje sprzęt i mundury starszych wzorów, w większości zastąpione do 1939 roku nowszymi modelami.
Below are the original coloured photographs of Engineers from "Die deutsche Wehrmacht" photo album. The descriptions are translations of original ones. The album was published about 2 years before the outbreak of war, hence a big number of photos presents uniforms and equipment of older models. These were mostly replaced by new models by 1939.
[Rozmiar: 53253 bajtów]Ćwiczenia z pontonami. Wszystkie rodzaje broni odbywają ćwiczenia przeprawy przez przeszkody wodne. Używa się między innymi małych i dużych pontonów, które poruszane są wiosłami bądź przesuwane na linie.
Exercises with rubber dinghies. All services train in water obstacle crossing. Small and big rubber dinghies are used. The soldiers either row or move the dinghy along a rope.
[Rozmiar: 43942 bajtów]Przecinanie zasieków. Nie zawsze można w wystarczającym stopniu zniszczyć zasieki poprzez ostrzał. Dlatego żołnierz piechoty jest do ich niszczenia dobrze wyszkolony i wyposażony.
Cutting barbed wire. It is not always possible to destroy the obstacles by shelling. That is why an infantryman is well trained and equipped to destroy it.
[Rozmiar: 49684 bajtów]Przekraczanie rzeki na pontonach. Kawaleria także wyposażona jest w pontony. Te przewożą jeźdźców, wyposażenie ludzi i rumaków oraz pojazdy. Konie same przepływają na drugi brzeg rzeki.
Rivercrossing in dinghies. The cavalry is equipped with dinghies as well. These carry riders, soldiers' and steeds' equipment and vehicles. Horses swim on their own.
[Rozmiar: 65941 bajtów]Ciężkie zapory z drzew, których nie można obejść, na długo powstrzymują każdego wroga. Przy głębokości 50-100 m i wysokości 2-6 m nie mogą też zostać rozjechane gąsienicami czołgów.
Sierżant Mack Morris z 4. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych wspominał walki w Hürtgen Wald w 1944 r.: "W Hürtgen Wald były przesieki na tyle szerokie, że mogły się w nich wyminąć najwyżej dwa dżipy, ale zaminowane i pod nieustannym ogniem karabinów maszynowych. Na pięciokilometrowym odcinku co osiem kroków były zakopane miny talerzowe. Niemcy zablokowali drogi przez las. Ścinali drzewa, układając z nich zapory. Podcinali je w ten sposób, że padając splątywały się ze sobą. Potem te zapory zaminowywali lub ustawiali miny-pułapki. Wreszcie naprowadzali na nie ogień swojej artylerii, a później moździerzy, kiedy słyszeli, że ktoś próbuje je usunąć. Bardzo starannie budowali swoje umocnienia; wewnątrz były to zgrabne pomieszczenia ze ściętych w lesie drzew, z wyłożonymi drewnem ścianami. Dawały schronienie obrońcom. Poza bunkrami mieli jeszcze pozycje obronne." (Stephen E. Ambrose "Obywatele w Mundurach", wydawnictwo Magnum, Warszawa 2003 r., str. 154)

Heavy obstacles made of trees. Those which cannot be bypassed halt every enemy. With the depth of 50 to 100 m and 2 to 6 meters in height they cannot be crushed with tank's caterpillar.
[Rozmiar: 45567 bajtów]Piły motorowe. Aby wznieść zaporę z drzew o głębokości 50-100 m i odpowiedniej wysokości potrzeba 6-8 godzin. Użycie piły motorowej przy zwalaniu drzew oszczędza czas i siły.
Chain saws. It takes 6 to 8 hours to build an obstacle measuring 50 to 100 meters in depth and with an appropriate height. The use of chain saws saves time and effort.
[Rozmiar: 69471 bajtów]Budowa umocnień. Przeważnie umocnienia powstają w ogniu wroga i w nocy. Powoli rozwijają się z dołka strzeleckiego w większe gniazda oporu.
Porucznik George Wilson brał udział w bitwie (w Hürtgen Wald - przyp.). Opisuje stosowane przez Niemców metody. Wszędzie tam, gdzie presja nieprzyjaciela zmusiła ich do wycofania się, natychmiast przechodzili do bunkrów przygotowanych kilkaset metrów z tyłu i naprowadzali artylerię na pozycję, którą właśnie opuścili. Natomiast pozycja, na którą się wycofywali, "zwykle pozwalała im panować nad terenem, który opuścili; była położona na przykład na spadzistym stoku lub na skraju parowu. Bunkry budowali przeważnie z grubych kloców, pokrywając stropy metrową warstwą gliny. Nie imała się ich artyleria, zupełnie, jakby je zrobiono z betonu. Nasze czołgi nie mogły podejść do nich tak blisko, by móc je razić bezpośrednim ogniem". Toteż Wilson doszedł do wniosku, że "mocnym uderzeniem musi je wziąć piechota, atakując po kolei, poprzez zasieki z drutu kolczastego". (Stephen E. Ambrose "Obywatele w Mundurach", wydawnictwo Magnum, Warszawa 2003 r., str. 153)
Construction of fortifications. They are built mostly under enemy's fire and at night. Slowly they develop from foxholes to bigger points of defence.
[Rozmiar: 71338 bajtów]Pompowanie dużego pontonu. Pontony trzeba pompować w ukryciu, poza zasięgiem słuchu wroga i dopiero w pełni napompowane przenosić na wodę. Duży ponton jest gotowy do przeprawy w 15 minut.
Inflating of rubber dinghies. Dinghies shall be inflated concealed, beyond enemy's hearing and only fully inflated shall they be carried to the water. The big dinghy is ready to use in 15 minutes.
[Rozmiar: 56193 bajtów]Ładowanie jaszcza amunicyjnego na ponton. Duży ponton może udźwignąć ciężar do 2750 kg. Można nim przewozić całe oddziały, lekkie działa piechoty, działka ppanc. i lekkie pojazdy.
Loading of a ammunition cart onto a pontoon. The big pontoon can carry the load up to 2750 kilograms. It can carry whole units, light infantry guns, antitank guns and light vehicles.
[Rozmiar: 56985 bajtów]Tratwa pomocnicza (prowizoryczna). Do przeprawy małych oddziałów można używać tratw z drewna, beczek, koryt, wiązek słomy i trzciny, nadmuchanych dętek, z baniek, kanistrów bądź gumowych węży.
Auxiliary (temporary) raft. Rafts made of wood, barrels, troughs, bundles of straw and cane, inflated inner tubes, cans, canisters or rubber hoses.
[Rozmiar: 67545 bajtów]Kolumna mostowa. Przeprawa większej ilości jednostek wymaga wydajnych zmotoryzowanych kolumn mostowych. Przewożą też one materiał do budowy konstrukcji pomocniczych.
Bridging column. Efficient motorized bridging columns must be employed to get a bigger numer of units across a river. Bridge column also carry materials used to construct auxiliary structures.
[Rozmiar: 60337 bajtów]Ponton przed spuszczeniem na wodę. Przeprawa w obliczu wroga rozpoczyna się od wysłania na łodziach i pontonach sił zabezpieczających. Dopiero po tym można rozpocząć budowę mostu.
A pontoon before the launch. In the face of enemy the crossing begins with sending securing forces on pontoons and boats. Only after that can the construction of a bridge commence.
[Rozmiar: 57804 bajtów] Naczepa z łodzią szturmową. Dzisiejsi saperzy posługują się przy przeprawach rzecznych silnikami napędowymi, szczególnie silnikami pozaburtowymi. Przeprawy i budowa mostów są dzięki nim znacznie ułatwione.
Trailer with assault boat. In rivercrossing the present-day engineers use engines, particularly overboard ones. Crossings and constructions of bridges is much easier thaks to this.
[Rozmiar: 52386 bajtów]Budowa mostu. Mosty wojenne powstają przeważnie przez połączenie używanych wcześniej do przeprawy promów pontonowych. Następnie w celu ponownego udostępnienia pontonów buduje się most pomocniczy.
Construction of a bridge. Military bridges are mostly built by joining previously used pontoon ferries. Then to to make them available again auxilliary bridges are built.
[Rozmiar: 51336 bajtów]Budowa stałej podpory mostu. Gdy most buduje się na płytkiej wodzie używa się kozłów, albo stawia – tak jak tu – pomocniczy filar nośny.
Construction of permanent bridge abutment. Trestles or auxiliary abutments (as shown here) are constructed while building a bridge in shallow water.
[Rozmiar: 58168 bajtów] Przekraczanie rzeki. Mosty wojenne często są zagrożone przez lotnictwo, leżą też często pod ogniem artylerii. Zatory przy przeprawach zwiększają zagrożenia. Dlatego panować musi nieskazitelny porządek.
Rivercrossing. These bridges are often endangered by air force and artillery as well. Hold-ups increase the danger, thus perfect order must be kept.
[Rozmiar: 48483 bajtów]Rozładowywanie poszycia mostowego. Kolumny mostowe saperów wyposażone są w pontony, kozły, belki, podpory, deski i środki służące do ich łączenia.
Unloading of the planking of a bridge. Bridge columns are equipped with pontoons, trestles, beams, supports, boards and elements to combine them.
[Rozmiar: 64426 bajtów]Budowa kładki. W budowie pomocniczych kładek wyćwiczone są wszystkie rodzaje broni. Jeżeli trzeba liczyć się w ataku z przekraczaniem przeszkód wodnych, to przygotowuje się kładkę możliwie wcześniej, w ukryciu.
Construction of a footbridge. All services are trained in constructing of footbridges. Then crossing of water obstacles is taken into account, the footbridges shall be prepared earlier and in concealment.Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3