Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja


Witamina F — witamina żołnierza

Niemedyczna paplanina
autor: Oberarzt dr LickiniDie Feldpost ist da!


Nauka zna już cały szereg tzw. witamin — substancji, tak ważnych dla życia ludzkiego jak woda dla ryby czy ziemia dla dżdżownicy. By móc właściwie rozróżnić witaminy, zawczasu przypisano im określone litery — najbardziej znanymi są A, B, C, D i E. Później witamina — abc robi skok przez H i K do P. Za i przed P pozostawiono jednak mądrze wystarczająco dużo miejsca dla dalszych poszukiwań. Wypełnienie tych luk niech będzie troską naszych profesorów. Jednak — na podstawie naszych bogatych doświadczeń — musimy dać naukowcom co najmniej jedną jedyną wskazówkę, i to, by w porę udowodnić, że naukowe poznanie może odbywać się nie tylko przy biurku czy w laboratorium, ale także i z dala od nich: w codziennym życiu — a nawet na froncie, w polu.
Wskazówka, jaką musimy dać, odnosi się do uzupełnienia co najmniej jednej luki w alfabecie witamin — do witaminy F1, która z pewnością jest witaminą duszy żołnierza. Litera F w oznaczeniu tej witaminy nie pochodzi jednak od Feldzwieback (sucharów polowych) czy Feldmütze (czapki polowej), ale od niczego innego, jak od wszystkim znanego pojęcia "Feldpost" — poczta polowa. By witamina ta mogła być wynaleziona, musiało już kiedyś dojść do wojny — tak często będącej już powodem wielkich odkryć i wynalazków!
W każdym razie dopiero po wybuchu obecnie toczącej się wojny znów okazało się, że tak jak np. witamina B jest ogólnie dobra na nerwy, tak witamina F jest dobra dla duszy, a zwłaszcza dla duszy żołnierza.
Oznaki niedoboru i chorobowe, pojawiające się przy braku witaminy F, przejawiają się zwłaszcza na obszarach duchowych i oscylować mogą od lekkiego rozstroju przez słabsze lub silniejsze rozdrażnienie, aż do wewnętrznego zwątpienia, któremu nierzadko towarzyszą sprzężenia zwrotne wobec reszty organizmu — czy to w formie zaburzeń apetytu z jednej strony, czy z drugiej: gorączkowego jedzenia, picia lub palenia — wszystko w zależności od wewnętrznej konstrukcji wystawionego na brak witaminy człowieka.
Jeżeli już dojdzie do stanów chorobowych tego typu, skutecznym medykamentem może być tylko jeden środek — otrzymanie poczty polowej. Zawczasu trzeba jednak powiedzieć: na szczęście nie trzeba witaminy tej stosować trzy razy dziennie, jak to zwykle bywa przy innych lekach. Co do zasady wystarczy jedna dawka na dzień, a niektórzy radzą sobie nawet z podawaniem co drugi albo co trzeci dzień; silne charaktery nawet jeszcze trochę dłużej, ale niewiele rzadziej! Z przedawkowaniem jest z kolei na odwrót: nie należy obawiać się co do zasady skutków ubocznych przedawkowania: o ile godzinne odpisywanie nie powoduje zaniedbania służby czy innych obowiązków. Można jednak obawiać się pewnych określonych skutków ubocznych — to jeżeli witamina F z ojczyzny przybywa w formie rachunków, upomnień, ankiet ale także, gdy dociera w formie listów ze skargami i narzekaniami.
Chemiczne analizy dowiodły ponadto, że w przypadku witaminy F nie mamy do czynienia z zupełnie jednolitą strukturą. Jest to szereg różnych podgrup, jak to nauka już od dłuższego czasu wie o witaminie B.
Witamina F1 zawiera głównie atrament i ołów, tak jak znamy ją z listów i kart pocztowych. Działa w szczególnie korzystny sposób na zachowanie duchowej równowagi i zwalcza często także poważne rozstrojenia. Witamina F2 może być znana pod nazwą farba drukarska — występuje głównie w przesyłkach z gazetami i czasopismami. Jej działanie rozciąga się mniej na duszę, a bardziej na potrzeby umysłowe. Jest w stanie w zdecydowanej mierze ugasić rozpowszechniony obecnie w polu głód wiedzy i przez to przeciwdziałać grożącemu niekiedy umysłowemu zubożeniu. Inaczej niż w przypadku witaminy F1, ta sama dawka witaminy może być kolejno przyjmowana przez różnych pacjentów — zużycie jest tylko stosunkowo małe. Na końcu może nawet w zaskakujący sposób oddziaływać na elementy organizmu oddalone od mózgu — czy to jeżeli chodzi o zwiększenie ciepłoty stóp czy o dosłowne wyczyszczenie zakończenia przewodu pokarmowego.
Dalsze badania odkryły jeszcze witaminę F3, możliwą do wyizolowania w formie paczki. Co do zasady ma bardziej cielesne niż duchowe działanie. Jej aplikowanie w ostatnim czasie poddawane było jednak znacznym wahaniom, przez co jej działanie znacznie się osłabiło. Podczas gdy zwyczajna do tej pory dawka wynosiła do 1 kilograma, przejściowo musiała zostać ograniczona do 100, a nawet do 50 gram2. Aby zapobiec grożącym objawom braku witaminy F3, pozostaje życzyć sobie, by znów zostało umożliwione normalne dozowanie w ilości 1 kg.
Najwyraźniej silnie zależne od klimatu jest zapotrzebowanie na witaminę F4, niekiedy zawierającą miedź, żelazo lub nikiel czy srebro, zwykle jednak występującą jako papier. Odpowiednio do tego po dokładniejszym badaniu stwierdzić można, że ma formę monety, najczęściej jednak dużego prostokąta. Interesujące jest, że we wschodnich klimatach już przy małym dawkowaniu F4 pojawiają się tendencje do jej magazynowania. Żyjący tam organizm ludzki tylko z wielką trudnością może wymienić witaminę F4 na inne potrzebne produkty. W zachodnich klimatach warunki w tej kwestii są lepsze. W południowych i północnych nie udało się wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Tyle, jeżeli chodzi o budowę tak uniwersalnej witaminy F.
Na koniec jeszcze słowo w kwestii wytwarzania witaminy F. Okazało się, że wbrew wszystkim nowoczesnym zasadom produkcji — przede wszystkim jeżeli chodzi o witaminę F1 — wytwarzanie w pracy chałupniczej jest najbardziej obiecujące, zwłaszcza z użyciem kobiecej siły roboczej. Bardzo pocieszający jest fakt, że produkcja w trakcie wojny nie tylko nie spadła, ale przeciwnie — bez przerwy rośnie.
My wszyscy, potrzebujący witaminy F, cieszymy się z niej zawsze całym sercem i już teraz zapewniamy, że po zwycięstwie — i zakończeniu produkcji witaminy F — podziękujemy — zwłaszcza kobietom, pracującym przy jej produkcji — jak najlepiej będziemy mogli.
1w 1942/43 r., gdy powstawał tekst, witamina F nie była jeszcze znana; obecnie tą literą oznaczane są niekiedy kwasy tłuszczowe egzogenne - przyp. tłum.
2wypowiedź autora odnosi się do wprowadzonego podczas kampanii na wschodzie ograniczenia maksymalnej masy paczek; miało ono na celu zwolnienie miejsca w obciążonych transportach wojskowych - przyp. tłum.


Źródło: VB-Post, Soldaten erzaehlen Soldaten—Geschichten, Berlin 1943, tłum. Hainrich
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3