Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy

[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja


Organizacja służby sanitarnej na poziomie oddziału

I. Truppenarzt (lekarz oddziału)
Każdemu oddziałowi (batalionowi, dywizjonowi itp.) przypisany jest jeden Truppenarzt (lekarz oddziału), który zajmuje się zapewnieniem opieki sanitarnej w jednostce. Jest doradcą fachowym dowódcy oddziału. Kieruje służbą sanitarną według poleceń dowódcy oddziału w kwestiach wojskowych i poleceń lekarza dywizji (Divisionsarzt) w kwestiach sanitarnych. W jego rękach spoczywa dalsze szkolenie personelu sanitarnego i wyszkolenie noszowych. Zajmuje się zapewnieniem opieki w izbach chorych i troszczy się by ta wykonywana była właściwie. Regularnie przeprowadza kontrole zdrowotne i udziela pouczeń w kwestiach zdrowia.
Do zadań Truppenarzta należy poza tym troska o należyte przechowywanie i konserwację wyposażenia sanitarnego oddziału.
Ma nadzorować środki higieny w swoim rejonie służby i poprzez powtarzające się inspekcje w izbach żołnierskich, kuchniach, latrynach itp. upewniać się, że są one zgodne z przepisami i wzorowo przestrzegane.
Jest obowiązany informować dowódcę o wszystkich szczególnych zdarzeniach. Przedkładać powinien mu wszystko, co uważa za istotne dla zachowania i poprawienia stanu zdrowia oddziału. Z drugiej strony musi sam dowiadywać się o wszystkim co dla oddziału ważne, aby móc w razie potrzeby sprostać wymaganiom służbowym.
Truppenarzt towarzyszy oddziałowi przy wymarszu z garnizonu. Podczas marszy trzyma się na końcu swego oddziału - tak, by być stale osiągalnym. Podczas ćwiczeń jego miejsce jest przy sztabie.

Standortarzt (lekarz garnizonowy)
W garnizonach z tylko jednym oficerem sanitarnym funkcję lekarza garnizonowego pełni ten oficer. Z garnizonach z większą liczbą oficerów sanitarnych lekarzem garnizonowym jest lekarz z największym stażem służby. Lekarz garnizonowy jest dowódcą Sanitäts-Staffel — eskadry sanitarnej (tzn. wszystkich oficerów sanitarnych i żołnierzy sanitarnych), jak i doradcą fachowym starszego garnizonu (Standortälteste). Reguluje służbę sanitarną w garnizonie.

II. Personel sanitarny
Każdemu pododdziałowi (kompanii, szwadronowi) jak i sztabowi każdego pododdziału przydzielony jest jeden żołnierz ze stopniem sanitarnym, który w garnizonie swą służbę pełni w izbie chorych (lazarecie) i podlega Truppenarztowi (Standortarztowi). W przypadku wymarszu z garnizonu przemieszcza się on wraz ze swoim pododdziałem; Truppenarztowi podlega tylko w kwestiach służby sanitarnej.
Czynności żołnierzy sanitarnych w izbie chorych polegają głównie na opiece nad chorymi i świadczeniu pomocy lekarzowi przy jego czynnościach sanitarnych. Dla zarządzania medykamentami, konserwacji sprzętu sanitarnego, obiegu pism itp. Truppenarzt wyznacza szczególnie nadającego się do tego żołnierza ze stopniem sanitarnym.
Personel sanitarny uzupełniany jest żołnierzami odbywającymi służbę zasadnicza i ochotnikami, którzy mają szczególną skłonność do służby sanitarnej oraz pewne odpowiednie wykształcenie. Przez krótki czas służą z bronią, następnie szkoleni są w szkołach sanitarnych (San.-Schulen), urządzonych w lazaretach. Szkolenie rozciąga się na wszystkie dziedziny służby sanitarnej i zapewnia także podstawową znajomość zasad obiegu pism. Po zdanym egzaminie końcowym następuje służba w lazaretach albo izbach chorych.

III. Personel do służby jako noszowi
Rozróżnia się noszowych (zwykłych — Krankenträger) oraz noszowych pomocniczych (Hilfskrankenträger). W czasie pokoju pochodzą z jednostki i przechodzą takie samo szkolenie jak pozostali jej żołnierze.
Podczas wojny noszowi jednostki wykorzystywani są wyłącznie do służby jako noszowi. Znajdują się pod ochroną Konwencji genewskiej o rannych z 27 lipca 1929 r. Na lewym ramieniu noszą znak neutralności opatrzony pieczęcią jednostki (czerwony krzyż na białym tle).
Noszowi pomocniczy podczas wojny wykonują służbę jako noszowi tylko w razie potrzeby i na rozkaz przełożonego. Na czas tych czynności noszą na prawym ramieniu opatrzoną stemplem jednostki, białą opaskę z napisem "Hilfskrankenträger"; znajdują się wtedy pod ochroną Konwencji genewskiej.

źródło: Die Sanitätsfibel - Walter Kalies; wyd. "Offene Worte", Berlin Str. 7-8., tłum. Hainrich
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3