Rekrutacja

Rekrutacja to ocena kandydata oraz proces jego wszechstronnego przygotowania do wiarygodnego odwzorowania sylwetki frontowego Sturmpioniera zgodnie z najwyższymi standardami wypracowanymi w środowisku rekonstruktorów.
Podstawowe wymagania:

  • Obywatelstwo polskie,
  • Ukończone 18 lat (jeżeli masz powyżej 16 lat a mniej niż 18, zapoznaj się ze Służbą przygotowawczą),
  • Okazanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • Zaliczenie okresu rekruckiego.

Jak do nas dołączyć? Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się zostać rekrutem?

Rekrutację prowadzimy cały czas, z tym że najlepiej jest rozpocząć przygodę z rekonstrukcją pod koniec lata. W porze jesienno-zimowej jest mniej imprez, co umożliwia nam skupianie się na pracy wewnętrznej – szkolenia, podciągnięcia braków sprzętowych itd. Jest to zatem najlepszy czas by gruntowanie przygotować Ciebie do następnego sezonu.

Stając się rekrutem będziesz już kojarzony z GRH Pionier 39. To znaczy, że identyfikujemy się z Tobą, obdarzamy Cię zaufaniem i liczymy na to samo. Pamiętaj, że będziesz z nami kojarzony przez cały czas, a nie tylko wtedy, gdy będziesz uczestniczył w naszych projektach. Zanim cokolwiek zrobisz, powiesz komuś czy wrzucisz na portalu społecznościowym, zastanów się czy to nie zaszkodzi grupie, jej poszczególnym członkom, czy też całej społeczności rekonstruktorów. Całe środowisko solidnie pracowało na to, by to, czym się zajmujemy, było społecznie akceptowane. Jest to szczególnie ważne, gdy rekonstruuje się tych złych, ale w dobrym celu.

Jak wygląda proces rekrutacyjny, co Cię czeka?

Przede wszystkim pamiętaj, że zależy nam na Tobie! Chcemy pomóc, a nie naciskać! Zaczynając przygodę z rekonstrukcją historyczną w GRH Pionier 39 nie musisz mieć specjalistycznej wiedzy historycznej, nie musisz mieć własnego sprzętu, nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia w rekonstrukcji. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Wszystko co będzie potrzebne do rekonstrukcji zdążysz opanować w swoim tempie podczas okresu rekruckiego i przez cały ten czas będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie.

Jako rekrut będziesz miał już możliwość uczestnictwa w projektach, które realizuje grupa:

  • brania udziału w manewrach grupy (ćwiczenia taktyki na podstawie regulaminów II wojennych, potyczki ASG wyrabiające sprawność poruszania się na rekonstrukcyjnym polu walki itd.)
  • poszerzenia swojej wiedzy o historii, ekwipunku i umundurowaniu z II wojny światowej, saperach niemieckich, realiach frontowego życia oraz kulturze lat 30. i 40. XX w.
  • w uznaniu zaangażowania i postępów będziesz mógł wziąć z nami udział w rekonstrukcjach/widowiskach batalistycznych, projektach historyczno-poznawczych i fotorekonstrukcjach.

Proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów.

Etap I – poznajmy się

Gdy już nawiążesz z nami kontakt, umówimy się na spotkanie w miejscu dogodnym dla obu stron. Na spotkaniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Podczas niej ocenimy czy jesteś wystarczająco dojrzały emocjonalnie do zajęcia się rekonstrukcją historyczną żołnierza Wehrmachtu, która to formacja była przecież wroga nam Polakom. Ocenimy też Twoją wiedzę i wypytamy o umiejętności przydatne w rekonstrukcji/funkcjonowaniu grupy i poznamy Twoje oczekiwania względem GRH Pionier 39. Dzięki temu będziemy w stanie stwierdzić z jakiego poziomu startujesz dostosowując szkolenie do Twoich indywidualnych predyspozycji tak, by było ono dla Ciebie ciekawe. Po akceptacji przez Ciebie regulaminu, wypełnieniu krótkiego kwestionariusza wraz z oświadczeniem i okazaniu aktualnego odpisu o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do uzyskania w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych) zarejestrujesz się na naszym forum. Od tego momentu stajesz się rekrutem. Witamy w GRH Pionier 39!

Etap II – okres rekrucki (minimum 6 miesięcy)

W tym momencie uzyskujesz stopień Pionier (saperski odpowiednik szeregowego).

Kompletowanie sprzętu
Teraz będziesz kompletował podstawowe elementy umundurowania i wyposażenia. Bardzo dbamy o zgodność naszych sylwetek z realiami historycznymi. Jeżeli nie masz dostatecznej wiedzy, nie ryzykuj zakupów na własną rękę! Łatwo o naciągaczy, a przedmioty, które są powszechnie akceptowane do rekonstrukcji w innych grupach u nas wcale akceptowane być nie muszą. Staramy się wyznaczać standardy, a nie za nimi nadążać. Dlatego każdy zakup przedmiotu, który chcesz używać do rekonstrukcji musi przejść akceptację osoby odpowiedzialnej w grupie za unifikację. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podczas wojny nie zawsze w ramach oddziału wszystko było identyczne, musimy jednak przyjąć pewne podstawowe założenia, by prezentować się jak wojsko a nie przypadkowa zbieranina. Sporo przedmiotów zdołasz nabyć za naszym pośrednictwem oszczędzając dzięki zbiorowym zamówieniom i zniżkom wypracowanym przez nas u dostawców.

Szkolenia
Zanim rzucimy Ciebie do walki z czołgami, zdobywania przyczółków, torowania przejść w płotach kolczastych, szturmowania wrogich punktów umocnionych, dla własnego bezpieczeństwa musisz przejść gruntowne przeszkolenie. Zaczyna się ono od nauki teorii a także lektury wspomnień byś lepiej zrozumiał tamte czasy. Wszystkie materiały otrzymasz od nas. Są one opracowane po polsku bezpośrednio z oryginalnych niemieckich instrukcji i regulaminów. Następnie zaczniesz naukę musztry, postaw strzeleckich, rzucania granatem, zachowania się na polu walki i zasad bezpieczeństwa – słowem – wszystkiego, co gruntownie przygotuje Cię do bycia rekonstruktorem Sturmpioniere. Przy tej okazji osłuchasz się z komendami w języku niemieckim. Wystarczy kilka razy wziąć udział w ćwiczeniach i nauczyć się instynktownie reagować na komendy. Doświadczenie w ASG, harcerstwie czy organizacjach takich jak „Strzelec” stanowi dodatkowy atut.

Etap III – egzamin podsumowujący okres rekrucki.

Naprawdę nie ma się czego bać! Nie będziemy od Ciebie żądali niczego, czego nie byłbyś w stanie opanować w trakcie okresu rekruckiego. Praktyka pokazuje, że zdawalność egzaminu jest prawie stuprocentowa. Bardzo nas to cieszy i stanowi dowód na to, że własną pracą i determinacją stajesz się rekonstruktorem w pełni tego słowa znaczeniu.
Po odczytaniu rozkazu przez dowódcę stajesz się pełnoprawnym członkiem GRH Pionier 39. Tym samym otrzymujesz bierne i czynne prawa wyborcze oraz prawo do kształtowania grupy w każdym jej aspekcie, w granicach przewidzianych regulaminem.

Powodzenia!