Szturm na fort Boussois

Kriegsberichter (korespondent wojenny) Haupt relacjonował o zajęciu w maju 1940 r. znajdującego się na północ od Maubeuge Fortu Boussois:

Stukasy nurkują na fort Boussois, bomby wyrywają głębokie jak okop dziury w ziemi, pokrywającej jeden z najnowocześniejszych fortów, który Francuzi zbudowali na drodze naszego marszu naprzód w tym północno-wschodnim rejonie Maubeuge. Olbrzymi bastion, gigantyczna podziemna twierdza.

Oto znów Stukas rzuca się na swój cel. Bomba uderza z hukiem, a z pozycji wyjściowej w Boussois rusza kompania pionierów. Pędzi – przed nią eksplozja bomby Stukasa – przez zasieki, które otaczają głęboko usadowiony blok stali, betonu i żelaza. Za pionierami w cztery strzelnice i siedem pancernych kopuł, z których jeszcze przed minutami siekł pędzący ołów, strzelają działa.

Pionierzy docierają do fosy. Wróg jeszcze milczy. Tak mocne wrażenie zrobiły na nim bomby Stukasów. Pionierzy rzucają się naprzód, skaczą od leja do leja, wyrytego przez eksplozje pocisków. Oto pierwsi są już przy grubej, opuszczanej środkowej kopule, ładunek wybuchowy – i wypukła, plująca śmiercią paszcza zostaje wyeliminowana z boju.

Z innych kopuł sypią się serie, ale pionierzy są szybsi. Teraz kurczowo uczepili się dwóch południowych kopuł pancernych nad strzelnicami przy wejściu. Wyloty broni zostają wysadzone – w ten sposób także te dwa olbrzymy zostają wyłączone z bitwy. Inni żołnierze uderzają na północną kopułę pancerną. Wrogi ogień umilkł. Pionierzy krzyczą do Francuzów, by się poddali. Wróg ustępuje. Małymi oddziałami opuszcza kompleks. Fort opuszcza 8 oficerów i 170 żołnierzy.

źródło: Der Kampf im Westen. Die Soldaten des Führers im Felde,
tłum.
Hainrich