Walka o fort Boncelles

(streszczenie artykułów z Mil.Woch. Nr. 24 z 13. XII 1940)

W dniu 13.V 1940 r. niemiecki pułk piechoty podszedł pod fort Boncelles. Jedna z kompanii strzelców ma za zadanie rozpoznać siłę portu. Do wieczora tego dnia udaje się jej podsunąć na 150 metrów przed pierwszą linię przeszkód i rozpoznać ogólnie fort.

Dnia 14. V rano wykonuje szczegółowe rozpoznanie ochotniczy patrol (2 oficerów i 1 podoficer), któremu przydzielono jako ubezpieczenie 2 km. Cały oddział dochodzi niespostrzeżenie pod sam fort, po czym wykorzystując napotkany rów, obchodzi nim niemal dookoła fort. Patrol posługuje się cały czas nożycami, robiąc sobie przejścia w zasiekach. Przy rozpoznawaniu tylnej bramy fortu zostają zauważeni i silnie ostrzelani. Ogień obrońców pozwolił im w dużym stopniu ustalić położenie broni maszynowej nieprzyjaciela, jednakże ąz do wieczora tego dnia nie mogli się od niego oderwać.

Ostatecznie rozpoznanie stwierdziło dokładne położenie strzelnic w schronach i w wieżach, ponadto ilość i jakość przeszkód na przedpolu fortu (głównie narys rowu betonowego – szerokości 10 m., głębokości 6 m., otaczającego fort).

Tego samego dnia niemieckie działko przeciwpancerne 37 mm, wysunięte jak najbliżej fortu, ostrzeliwują wieże pancerne i obserwacyjne, jednak bezskutecznie. Działka stale zmieniały w czasie akcji stanowiska, unikając w ten sposób strat. Dnia 15. V rano rozpoczyna się przygotowanie artyleryjskie, w wyniku którego uszkodzono 1 wieżę obserwacyjną i unieruchomiono wieże pancerne. Ciężka artyleria miała strzelać do fortu ogniem bezpośrednim na wprost.

Wieczorem tego dnia rusza natarcie oddziału szturmowego (w skład którego wchodzi kompania saperów) pod osłoną również ognia artyleryjskiego. Oddziałom szturmowym pomagają działka ppanc., z których jedno, zatoczone tuż przed wejście główne, rozbija silną bramę z krat. Inne działka strzelają po strzelnicach obiektów. Niezależnie od tego saperzy również niszczą strzelnice przy pomocy materiałów wybuchowych., a ponadto ich głównym zadaniem jest torować piechocie drogę przez zasieki i rów. Ze względu jednak na niedostateczne wyniki i silny opór obrońców natarcie zostało wstrzymane.

Dnia 16.V od rano bombardują fort przez 5 godzin samoloty Stuka. Naloty te spowodowały dużo szkód i obniżyły poważnie morale obrońców. Powtórne natarcie oddziałów szturmowych, w czasie którego saperzy wysadzili resztę strzelnic, a przez wyrwy w wieżach wrzucali granaty do izb bojowych, zostało uwieńczone stosunkowo szybkim zdobyciem fortu.

źródło: Studium Oddziałów Szturmowych Saperów opracowane w 1941 r. w Wielkiej Brytanii przez Oddział III Sztabu PSZ.